A tatabányai székhelyű Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (RDV ETT) ezennel kiválasztási eljárást hirdet meg.

Pozíció:
• a Kisprojekt Alap projektmenedzsere a programterület nyugati részén A Kisprojekt Alap (a továbbiakban KPA vagy Program) olyan eszköz, amelynek célja az alacsonyabb költségvetéssel rendelkező projektek megvalósítása. A KPA-projektek költségvetése minimum 20 000, legfeljebb 50 000 Euró. A Kisprojekt Alap két ernyőprojekten keresztül valósul meg.

Az 1. prioritási tengely keretén belül támogatja a „Természet és kultúra“ (PA1) turizmust, kultúrát, környezetvédelmet, illetve a kisebb beruházásokat érintő projektjeit, míg a 4. prioritási tengely alapján a „Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása“, vagyis az állampolgárok beruházási elemek nélküli projektjeinek támogatása (PA4) a cél.

Az RDV ETT felelős a Kisprojekt Alap irányításáért a programterület nyugati részén, tájékoztatást nyújt a potenciális pályázók számára, tanácsadási munkát végez a kérvények kidolgozása során, támogatja a pályázók tevékenységét a projekt befejezésének végéig, továbbá hozzájárul a Monitoring Albizottság munkájának végrehajtásához. A szervezet feladatai közé tartozik a KPA általános koordinációjával és végrehajtásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, műszaki és adminisztratív irányítás, a nyilvánosság informálásának biztosítása, projektfejlesztés és -kiválasztás. Az RDV ETT tevékenységeinek meghatározása: végső jelentés-értékelés; KPA felhívások és kiegészítések elkészítése; értekezletek, workshopok és információs napok szervezése; a projektekkel kapcsolatos tevékenységek támogatása és a kiválasztási folyamatban való részvétel; a határokon átnyúló partnerek adatbázisának kezelése és a KPA honlap frissítése; az albizottság munkáját támogató adminisztratív feladatok ellátása (pl. a dokumentumok, határozatok, jegyzőkönyvek és jelentések elkészítése); a Program monitoring rendszerének frissítésében való együttműködés (beleértve a rendszerbe történő adatbevitelt is). A személynek, aki ezen pozícióra pályázik, rendelkeznie kell megfelelő képesítéssel és tapasztalattal ezen a területen (lásd a hirdetés egyéb részein).

Az RDV ETT tevékenységeinek és a projektek jobb áttekintése érdekében kérjük, látogasson el a www.rdvegtc.eu weboldalra!

Pozíció: Projektmenedzser


A munkakör általános leírása: A projektmenedzser feladata a pályázati felhívások elkészítése, a benyújtott projektjavaslatok minősítése, értékelő jelentések kidolgozása a támogatott projektek megvalósításáról, az ajánlattevőkkel való kapcsolattartás, továbbá tanácsadás a Kisprojekt Alaphoz kapcsolódó pályázatok adminisztratív és tartalmi követelményeit illetően. Feladatok: • pályázati felhívások előkészítése és összehangolása;
• a Program kézikönyvének elkészítése, a belső iránymutatások folyamatos fejlesztése;
• támogatás és tájékoztatás nyújtása a pályázók részére a pályázatok elkészítése során (beleértve a partnerségek előmozdítását és a projektek költségvetési szempontjait);
• projektértékelésben való részvétel a jóváhagyott KPA kézikönyvek alapján;
• tanácsadás a kiválasztott projektek és a vezető partner kapcsán;
• jelentések értékelése és összegyűjtése valamennyi projekt megvalósítása során;
• tanácsadás nyújtása a projektpartnerek számára időbeli csúszás vagy a projekt tevékenységeinek megváltozása esetén;
• dokumentumok és anyagok elkészítése a KPA Monitoring Bizottság döntéseihez;
• KPA-t népszerűsítő programok, események szervezésének támogatása;
• műhelyek, információs napok, konferenciák és más, KPA-t támogató rendezvények (pl. jogosultsági kritériumok és pénzügyi eljárások bemutatása) szervezésében való részvétel és az azokon való megjelenés;
• aktív részvétel más támogató tevékenységek megvalósításában (pl. a KPA Monitoring Bizottság ülései, események és fórumok a potenciális partnerek megkeresésére);
• együttműködés a KPA kommunikációs stratégiájának végrehajtásában;
• részvétel a weboldal, promóciós anyagok, szórólapok, brosúrák és egyéb kiadványok készítésében;
• jelentések, éves jelentések, jegyzőkönyvek, pénzügyi statisztika és statisztikai értékelések előkészítése; KPA mutatók ellenőrzése a KPA Monitoring Bizottság számára; Közös Technikai Titkárság, Irányító és Nemzeti Hatóság, Európai Bizottság találkozóinak szervezésében való részvétel;
• a szükséges projektdokumentáció elkészítése (jegyzőkönyvek, jelentések stb.);
• a programfelügyeleti rendszer fejlesztésének és működtetésének, illetve a KPA pénzügyi felügyeletének támogatása;
• tematikus jelentések készítése a KPA előrehaladásáról és pénzügyi teljesüléséről;
• a KPA vezetésével kapcsolatos egyéb tevékenységek és feladatok végrehajtása;
• hatékony és konstruktív partnerség kialakítása és fenntartása KPA-ban részt vevő különböző szereplőkkel (nemzeti, regionális és helyi szinten);
• a projektek végrehajtása során, illetve a KPA-ban részt vevő különböző szereplők közötti hatékony és gyors információáramlás biztosítása;
• felelősségvállalás a KPA projektek szerződéseinek kidolgozásáért;
• a KPA irányításából származó egyéb releváns tevékenységek végrehajtása;
• a visszatérítendő, jogosulatlan költségek rögzítése;
• helyszíni ellenőrzések;
• a Program képviselete a KPA által érintett szervezetek különböző társadalmi eseményein és műhelyein;
• az RDV ETT képviselete belső eseményeken (pl. a Monitoring Bizottság ülésein)

A pozíció betöltéséhez szükséges követelmények:
• egyetemi képesítés (II. fokozat);
• legalább két év tapasztalat az EU által társfinanszírozott projektek vagy programok irányításában (előnyt jelent a határokon átnyúló együttműködés területén);
• a csapatmunkára való készség alapvető fontosságú (a pozíció magába foglalja egy kis csapatba való beilleszkedést, illetve a kollégáknak való segítségnyújtást, beleértve az adminisztratív és gyakorlati feladatokat is);
• angol nyelvtudás szóban és írásban, illetve a programterület legalább egy nyelvének (magyar vagy szlovák) anyanyelvi szintű ismerete (mindkét nyelv ismerete előny)

A kiválasztási eljárás során figyelembe vett előnyök:

• a programterület ismerete;
• jártasság a határokon átnyúló együttműködésekben;
• a programterület mindkét nyelvének (magyar és szlovák) ismerete;
• igényes nyelvhasználat szóban és írásban egyaránt;
• a támogatások végrehajtásában való tájékozottság;
• tapasztalat és törekvés nemzetközi környezetben való munkavégzés terén, különböző adminisztratív gyakorlattal;
• megoldási javaslatok tervezésére való képesség a projektekhez és a programmenedzsmenthez kapcsolódó határokon átnyúló igazgatási eljárásokat illetően;
• számítógépes ismeretek – mesterfokú felhasználó: MS Office (Excel, Word és PowerPoint, Outlook és Internet);
• analitikus, kreatív gondolkodásmód, problémák rugalmas megoldására való készség;
• a szociális hálózatokkal és webes hírcsatornákkal kapcsolatos munka ismerete;
• széles spektrumú és kontextuális gondolkodás;
• fogalmi gondolkodás;
• kiváló kommunikációs és moderátori készségek, kommunikáció közönség előtt (pl. konzultáció, bemutató);
• nyitottság és csapatmunkára való hajlam;
• magabiztos fellépés;
• részletesség, pontosság;
• szervezési készségek;
• önállóság, a munka tervezése és megszervezése;
• rugalmasság;
• képesség arra, hogy szoros határidőkön belül vállalja a személyes felelősséget a minőségi eredmények eléréséhez;
• túlórákra való hajlandóság szükség esetén;
• utazási hajlandóság a program, illetve Európa területén.
Munkakörülmények: Határozott idejű (legfeljebb 2022 júniusáig tartó) teljes munkaidős állás, a magyar jogszabályok szerint.

A munkakezdés tervezett időpontja: azonnal, illetve megegyezés szerint.

Bérezés: versenyképes fizetés.

A munkavégzés helye: Tatabánya, Magyarország

A pályázati űrlapok benyújtásának határideje: folyamatosan

A jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtaniuk:
• angol és magyar vagy szlovák nyelvű motivációs levél, melybe kérem, tüntesse fel, hol (melyik városban) szeretne dolgozni;
• fotóval ellátott szakmai önéletrajz magyar és/vagy szlovák nyelven (Europass formátumú);
• a legmagasabb iskolai végzettséget (de akár szakmai gyakorlatot és nyelvismeretet) igazoló okirat fénymásolata;
• a jelentkező írásbeli hozzájárulása személyes adatainak felhasználásához, illetve tárolásához.

Ezen dokumentumok a jelentkezők értékelésének alapját képezik a kezdeti kiválasztási szakaszban. E szakasz sikeres befejezése esetén a kiválasztott jelölteket személyes beszélgetésre hívjuk.

A jelentkezést ajánlott levélben vagy futárral kérjük eljuttatni az alábbi címre:
Rába – Duna – Vág ETT
Fő tér 4.
2800 Tatabánya
Magyarország

A borítékra kérjük feltüntetni az alábbi szöveget: „Kiválasztási eljárás“ – NEM FELNYITNI!“
A jelentkezőknek a megadott határidőig elektronikus formában is szükséges elküldeniük önéletrajzukat és motivációs levelüket az alábbi e-mail címre: director@rdvegtc.eu .

Azon jelöltek, akik teljesítik az álláshirdetésben leírt feltételeket, személyes beszélgetésre kapnak meghívást. Az állásinterjú időpontjáról és helyszínéről a jelentkezők legalább 7 nappal az interjú előtt írásban vagy telefonon értesítést kapnak.