+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Irányítási struktúraA Kisprojekt Alap (KPA) kisprojektek támogatására hivatott az 1. és 4. prioritási tengely keretén belül. A Kisprojekt Alap irányítása két ernyőprojekten keresztül valósul meg. Az egyik a határ menti térség nyugati oldalán, míg a másik a határtérség keleti oldalán

A Kisprojekt Alap vezető kedvezményezettje (KPA VK) – az a kedvezményezett, aki a saját, illetve a pályázat további partnerének/partnereinek nevében az ERFA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás folyósítását igénylő kérelmet nyújt be, és aki a Kisprojekt Alap megvalósításáért felel. A KPA VK az adminisztratív és minőségi értékelés elsődleges kapcsolattartó pontja. A keleti programterület KPA VK a Via Carpatia KF ETT; míg a nyugati programterület KPA VK a Rába-Duna-Vág KF ETT.

A Kisprojekt Alap partnere (KPA P) – az ernyőprojektet megvalósító szereplő, aki partnerségről szóló szerződést kötött a KPA VK-el. Az Interreg V-A Szlovákia- Magyarország Együttműködési Programban a pályázatok 2 partnerség keretén belül valósulnak meg:

Nyugati régió:
Rába-Duna–Vág KF ETT
Nagyszombati Kerületi Önkormányzat
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

Keleti régió:
Via Carpatia ETT
Kassai Kerületi Önkormányzat
Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

A Kisprojekt Alap Monitoring Bizottsága (KPA MB) – a KPA VK által kinevezett szerv, melynek feladata a projektek megvalósításának figyelemmel követése és a kis projektekre vonatkozó felhívások végrehajtásával kapcsolatos dokumentumok jóváhagyása.

A bizottság tagjainak listáját letöltheti itt.

Az Info Pontok (IP) helyi szinten egészítik ki a KPA VK munkáját. Naprakész információkat, valamint szükség esetén szakmai segítséget nyújtanak a pályázóknak és a kedvezményezetteknek. A program regionális Info Pontjai Szlovákia nyugati programterületén Pozsonyban és Nyitrán találhatóak.