+36 34 312 419 info@rdvegtc-spf.eu

Kisprojekt AlapA Kisprojekt Alap (KPA) kisebb terjedelmű pályázatok támogatásának eszköze, regionális szinten.

A Kisprojekt Alap (KPA) alapvető célja a a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű együttműködések támogatásával, valamint olyan hosszútávú együttműködések kialakításával és fejlesztésével, ahol a szereplők a helyi/regionális projekteken keresztül szerzett támogatásokat a határ mind a két oldalán fel tudják használni. A Kisprojekt Alap az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program két prioritási tengelyének keretén belül kerül megvalósításra, amelynek célkitűzéseihez hozzá kell járulnia: 

PT1 – Természet és kultúra 

Specifikus cél 1.1 –  A határterület vonzerejének fokozása

Az SO11 specifikus cél elvárt eredményei a következők:

• a régió endogén természeti és kulturális lehetőségeinek hatékonyabb kihasználása a helyi gazdaság hosszú távon fenntartható fejlődésének érdekében;
• a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése kulturális, valamint a természet megőrzésével és védelmével kapcsolatos tevékenységek megvalósítása által;
• a társadalmi, gazdasági és területi kohézió növelése a természeti és kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek megvalósítása által;
• a látogatók számának növelése a programterületen.

PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése.

Az SO41 specifikus cél eredményeképpen olyan pályázatok megvalósítása elvárt, amelyek a programterület belső szociális kohéziójával és az intézmények közötti együttműködés színvonalának javításával foglalkoznak.

További várható eredmények:
• a lakosok közötti határon átnyúló együttműködés erősítése; aktív, határokon átnyúló tapasztalatcsere,
• a résztvevő intézmények kapacitásának javítása és a határon átnyúló tevékenységek iránti érdeklődés erősítése,
• a kölcsönös megértés javulása és a régióban élő nemzetiségi csoportok egymáshoz való közeledése,
• a tartós (intézményesített) partnerségek számának növelése,
• a határon átnyúló tevékenységekben való magas szociális részvétel,
• magas számú közös, fenntartható, a programterület jelentős részét lefedő események és rendezvények szervezése,
• a kétnyelvűség színvonalának javulása a programterületen.

A kisprojekteknek a célcsoportok egyikére kell fókuszálniuk:

PT1 – Természet és kultúra

  • a jogosult terület lakossága
• helyi közösségek
• vállalkozók
• turisták
• nonprofit szervezetek

PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

• regionális és helyi szervezetek
• határon átnyúló szolgáltatásokat nyújtó állami- és magánintézmények
• közintézmények

Kettő menedzsment szervezet (Európai Területi Társulás) felel a Kisprojekt alap lebonyolításáért.

Rába-Duna-Vág ETT a nyugati programterületen Via Carpatia ETT a keleti programterületen
Pozsonyi kerület Besztercebányai kerület
Nagyszombati kerület Kassai kerület
Nyitrai kerület Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Budapest főváros Heves megye
Pest megye Nógrád megye
Komárom-Esztergom megye Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Győr-Moson-Sopron megye