A Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (továbbiakban Rába-Duna-Vág ETT), a Nagyszombati Kerületi Önkormányzat (Trnavský samosprávny kraj) és a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. meghirdeti az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program részeként megvalósítandó Kisprojekt Alap (KPA) pályázati felhívását.

Pályázati felhívás tárgya/prioritási tengelye:

PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása 

  • Specifikus cél 4.1 – A határon átnyúló intézményközi együttműködés szintjének javítása és az állampolgárok közötti határon átnyúló együttműködés kiszélesítése

A felhívás jellege:                                                    felhívás meghatározott határidővel

Közzététel napja:                                                     2021.11.03.

Benyújtási határidő (lezárás napja):                      2021.12.03.

 

A jelen pályázati felhívásban rendelkezésre álló indikatív ERFA keret:

  • A PT 4 – Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása: 618.176,52 euró

A pályázati felhívás részletes szabályait, a támogatásra jogosult területet, az elszámolhatósági és benyújtási szabályokat, valamint a pályázatértékelési eljárás részleteit a kérvényező számára feltüntetett dokumentumcsomagban találja. A teljes pályázati csomagot a „Palyazati csomag.zip“ fájl letöltésével érheti el, vagy a dokumentumok egyenként is letölthetők.

A nyertes pályázatok a projektmegvalósítás részletes szabályait, a láthatóságra és az elszámolásra vonatkozó szabályokat, valamint a jelentéstételi kötelezettségre vonatkozó szabályokat és nyomtatványokat, az „SKHU/WETA/2101 megvalósítás csomag“ fájl letöltésével érhetik el.

A pályázati felhívás ideje alatt Szlovákiában és Magyarországon is rendezünk Információs napokat, amelyekről időben tájékoztatást adunk a Program (www.skhu.eu), valamint a Kisprojekt Alap honlapján (www.rdvegtc-spf.eu).

Sikeres pályázást kívánunk!

Mellékelt dokumentumok: