Kisalföldi tájalakítás Pannonhalma és Alsószeli testvértelepüléseken

A Duna-mente közös problémája a rendkívül alacsony, általában 10 százalék alatti erdősültség, ráadásul a meglévő erdőterületek is szinte teljes egészében gazdasági célú nyárfaültetvényekből állnak. Ezért fontos, hogy a helyi önkormányzatok igyekezzenek az őshonos síkvidéki fafajok visszatelepítésére, például a tulajdonukban álló földterületeken helyi zöld területek vagy szélfogók létesítésével.  Az eddig felsoroltakon kívül ezzel hozzájárulnak a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez is.

A projekt hosszú távú célja a Kisalföld kultúrtáj kedvező alakítása  honos fák és cserjék telepítésével és megismertetésükkel a fiatalok nevelése a helyi természet szeretetére és védelmére.
A projeklt rövid távú céljai:
– helyi fafajták és cserjék telepítésével növelni a partnerközségek erdősültségét
– a helyi természetet bemutató helyek létesítése
– a partnertelepülések fiataljainak közös nevelése a természet szeretetére és védelmére