Határon átnyúló együttműködés az Alsó-Ipoly mentén

A projekt megvalósulásával egy kétszintes, multifunkcionális közösségi ház jöhet létre, amely az Alsó-Ipoly mentén élők számára határon átívelő együttműködés céljából kulturális és társadalmi programok gyűjtőhelyét jelentené. A felújításra szoruló, kihasználatlan épületnek a közösségünk nagy hasznát venné, mivel itt a lakosság, továbbá a határ mindkét oldaláról érkező látogatók rendszeres kulturális események során találkozni tudnának. Az Alsó-Ipoly mentén nem található ilyen típusú közösségi ház, amelynek a projektpartnerek, a SaagScouting (SK) és az Együtt Európáért Alapítvány (HU) hasznát tudja venni a kulturális értékek megőrzésére irányuló közös tevékenységek, programok megvalósítása során.
A projekt átfogó célkitűzése a határterület vonzerejének fokozása, mégpedig az Alsó-Ipoly mente önálló turisztikai arculatának kialakítása által, amelyet egyrészt a megszervezett programokon keresztül a határmenti lakosság aktív összekapcsolásával szeretnénk megvalósítani, másrészt a régióba látogatók számának növelésével szeretnénk elérni.
A projekt megvalósulása által nőni fog a területi és a társadalmi kohézió a kulturális tevékenységekkel kapcsolatos közös teendők útján. A kialakított közösségi hely biztosítani tudná a helyszínt a projekt alatt és után is a határ mindkét oldalán megrendezésre kerülő programok megvalósításához, ami által a lakosság is összekovácsolódhatna. Bár a határ két oldalán elterülő települések egy régió részei, nincs kohézió az Ipoly mentén élő magyar közösségek között, ennek javítására jelentenének megoldást a kulturális programok.
A projekt által megvalósuló fő tevékenység a kisléptékű turizmus koncepciójának kialakítása, továbbá a határon átnyúló kulturális szolgáltatás fejlesztése, amely által lehetőséget teremtünk a határon átívelő együttműködésre.