Vážení partneri,

týmto vás informujeme o pokynoch pre pandémiu COVID-19 zverejnených v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na nižšom odkaze.

Ak je implementácia vášho projektu ovplyvnená pandémiou COVID-19 a máte otázky, kontaktujte nás prosím.

Naše kontaktné údaje zostávajú nezmenené, sme vám naďalej k dispozícii. 

S pozdravom,

EZÚS RDV