Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným si Vás dovoľuje pozvať na

Informačné dnik 1. pilotnej Výzve na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty, ktorý sa uskutoční dňa

21. septembra 2018 o 10:00 hod. v Štúrove (Mestské kultúrne stredisko, Hasičská 491/25, Štúrovo),
24. septembra 2018 o 9:00 hod. v Komárome (Arany 17 Rendezvényközpont, Komárom, Arany János utca 17),
25. septembra 2018 o 10:00 hod. v Tomášove (Kultúrny dom, 1.Mája 3, Tomášov),
26. septembra 2018 o 10:00 hod. v Budapešti (Pest Megyei Önkormányzati Hivatalban, Budapest, Városház u. 7),
28. septembra 2018 o 10:00 hod. v Dunajskej Strede (Mestský úrad, Hlavná 50/16, Dunajská Streda),
1. októbra 2018 o 15:00 hod. v Győri (Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatalban, Győr, Városház tér 3).

PROGRAM

– Registrácia a káva

– Príhovor

– Prezentácia strešného projektu „Interreg SKHU Fond malých projektov v západnom pohraničnom regióne“ József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

– Prezentácia 1. pilotnej Výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty SKHU/WETA/1801

Ema Vasiová, riaditeľka EZÚS RDV

Účasť je bezplatná, avšak s povinnosťou registrácie. Žiadame, aby ste svoj záujem o účasť potvrdili vyplnením registračného formulára cez tento link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCcvz3WGyuaZ5Jl0J6tNGn7VJwlkHCHLHLxI0yx0Cq1I-KYg/viewform?usp=sf_link. Nakoľko je kapacita miestnosti obmedzená, organizátor si vyhradzuje právo odmietnutia ďalších záujemcov po jej naplnení.

Tešíme sa na Vašu účasť. Budujme spoločne partnerstvá!