Vážení žiadatelia,

informujeme Vás, že výzva SKHU/WETA/1901 na predkladanie žiadostí bola doplnená  4. hodnotiacim kolom, ktoré skončí 30.04.2020.

V zmysle vyššie uvedenej zmeny boli aktualizované nasledovné dokumenty:

  • Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty v západnom pohraničnom regióne
  • Príručka pre žiadateľov z Fondu malých projektov v západnom pohraničnom regióne.

 

Žiadame Vás, aby ste vždy pracovali s poslednou verziou dokumentov.

Dokumenty sú k dispozícii nižšie.