Dňa 27. júla 2018 sa uskutočnilo 1. zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Fond malých projektov, v priestoroch Úradu samosprávy Peštianskej župy.

Členov (zástupcov Riadiaceho orgánu – Úradu vlády Maďarska, Národného orgánu – Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, žúp Komárom-Esztergom, Pest, Győr-Moson-Sopron, Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja) a pozorovateľov Monitorovacieho výboru pre FMP privítal Dr. Gábor Popovics, zamestnanec Úradu samosprávy Peštianskej župy, ktorý označil toto zasadnutie historickou udalosťou, nakoľko v rámci neho Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh s ručením obmedzeným prevzalo ako vedúci prijímateľ projektu „Interreg SKHU Fond malých projektov v západnom pohraničnom regióne“ rolu realizátora, a tak priblížilo proces rozhodovania k občanom, či jednotlivým samosprávam, organizáciám.

Zasadnutie prebiehalo pod vedením pani riaditeľky EZÚS Emy Vasiovej, predsedníčky Monitorovacieho výboru pre FMP. V rámci zasadnutia bola členmi Monitorovacieho výboru pre FMP, schválená riadiaca dokumentácia k implementácii Fondu malých projektov.